Forum und email
gethostbynamel

gethostbynamel

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

gethostbynamel --  Vracé seznam IP adres odpovídajících danému internetovému jménu počítače

Popis

array gethostbynamel ( string hostname )

Vrací seznam IP adres, které odpovídají počítači v síti Internet specifikovanému pomocí hostname.

Viz také gethostbyname(), gethostbyaddr(), checkdnsrr(), getmxrr() a manuálovou stránku named(8).