Forum und email
getmxrr

getmxrr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getmxrr --  Vrací MX záznamy odpovídající dané internetové jmenné adrese

Popis

bool getmxrr ( string hostname, array &mxhosts [, array &weight] )

Prohledá DNS na MX záznamy odpovídající hodnotě hostname. Vrací TRUE, pokud najde nějaké záznamy; FALSE, nenajde-li nic nebo dojde k chybě.

Seznam MX záznamů je vrácen v poli mxhosts. Je-li specifikováno také pole weight, bude naplněno získanými informacemi o vahách jednotlivých Mail Exchangerů.

Viz také checkdnsrr(), gethostbyname(), gethostbynamel(), gethostbyaddr() a manuálovou stránku named(8).