Forum und email
getprotobyname

getprotobyname

(PHP 4, PHP 5)

getprotobyname --  Vrací číslo protokolu podle názvu tohoto protokolu

Popis

int getprotobyname ( string name )

getprotobyname() vrací číslo protokolu podle jeho názvu (parametr name), jak je specifikováno v /etc/protocols.

Viz také: getprotobynumber().