Forum und email
hebrev

hebrev

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

hebrev --  Převést logický Hebrejský text na vizuální text

Popis

string hebrev ( string hebrew_text [, int max_chars_per_line] )

Volitelný argument max_chars_per_line indikuje maximální počet znaků na řádek výstupu. Funkce se snaží nerozdělovat slova.

Viz také: hebrevc().