Forum und email
hebrevc

hebrevc

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

hebrevc --  Převést logický Hebrejský text na vizuální text s konverzí konců řádků

Popis

string hebrevc ( string hebrew_text [, int max_chars_per_line] )

Tato funkce se podobá hebrev() s tím rozdílem, že převádí konce řádků (\n) na "<br>\n". Volitelný argument max_chars_per_line indikuje maximální počet znaků na řádek výstupu. Funkce se snaží nerozdělovat slova.

Viz také: hebrev().