Forum und email
iconv_strrpos

iconv_strrpos

(PHP 5)

iconv_strrpos -- Finds the last occurrence of a needle within a haystack

Popis

int iconv_strrpos ( string haystack, string needle [, string charset] )

In contrast to strpos(), the return value of iconv_strrpos() is the number of characters that appear before the needle, rather than the offset in bytes to the position where the needle has been found.

Seznam parametrů

haystack

The entire string.

needle

The searched substring.

charset

If charset parameter is omitted, string are assumed to be encoded in iconv.internal_encoding.

If haystack or needle is not a string, it is converted to a string and applied as the ordinal value of a character.

Návratové hodnoty

Returns the numeric position of the last occurrence of needle in haystack. The characters are counted on the basis of the specified character set charset.

If needle is not found, iconv_strrpos() will return FALSE.

Varování

Tato funkce může vracet booleovskou hodnotu FALSE, ale také nebooleovskou hodnotu odpovídající ohodnocení FALSE, například 0 nebo "". Čtěte prosím sekci o typu Boolean, kde najdete více informací. Pro testování návratové hodnoty této funkce použijte operátor ===.