Forum und email
strrpos

strrpos

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strrpos -- Najít pozici posledního výskytu znaku v řetězci

Popis

int strrpos ( string haystack, string needle [, int offset] )

Vrací číselnou pozici posledního výskytu needle v řetězci haystack. Řetězec needle může být v PHP 4 jen jeden znak dlouhý. Pokud obsahuje více znaků, použije se první z nich.

Pokud needle nenajde, vrací FALSE.

Poznámka: Návratové hodnoty "znak nalezen na pozici 0" a "znak nenalezen" se dají snadno zaměnit. Tady je návod, jak zjistit tento rozdíl:

<?php

// v PHP 4.0b3 a novějších:
$pos = strrpos($mystring, "b");
if (
$pos === false) { // všimněte si: tři rovnítka
    // nenalezeno...
}

// ve verzích starších než 4.0b3:
$pos = strrpos($mystring, "b");
if (
is_bool($pos) && !$pos) {
    
// nenalezeno...
}
?>

Pokud needle není řetězec, převede se na integer a použije se jako číselná hodnota znaku.

Poznámka: Od PHP 5.0.0 může být zadán parametr offset. To způsobí, že hledání začne od určité pozice v řetězci. Záporné hodnoty zastaví hledání na určitém místě před koncem řetězce.

Poznámka: Parametr needle může být od PHP 5.0.0 řetězec delší než 1 znak.

Viz také strpos(), strripos(), strrchr(), substr(), stristr() a strstr().