Forum und email
strspn

strspn

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PHP 5)

strspn -- Zjistit délku úvodního segmentu odpovídajícího masce

Popis

int strspn ( string str1, string str2 [, int start [, int length]] )

Vrací úvodního segmentu str1, který se skládá výhradně ze znaků v str2.

strspn ("42 je odpověď, co je otázka...", "1234567890");

vrátí 2.

Viz také: strcspn().