Forum und email
lcg_value

lcg_value

(PHP 4, PHP 5)

lcg_value -- Kombinovaný lineární kongruenční generátor

Popis

float lcg_value ( void )

lcg_value() vrátí pseudonáhodné číslo v rozmezí (0, 1). Funkce kombinuje dva kongruenční generátory s periodou 2^31 - 85 a 2^31 - 249. Perioda této funkce odpovídá součinu obou prvočísel.