Forum und email
log1p

log1p

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

log1p --  Returns log(1 + number), computed in a way that is accurate even when the value of number is close to zero

Description

float log1p ( float number )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

log1p() returns log(1 + number) computed in a way that is accurante even when the value of number is close to zero.

Poznámka: Tato funkce není implementována na platformách Windows.

See also expm1() and log().