Forum und email
m_setblocking

m_setblocking

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_setblocking -- Set blocking/non-blocking mode for connection

Popis

int m_setblocking ( resource conn, int tf )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

tf

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity