Forum und email
m_setdropfile

m_setdropfile

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_setdropfile -- Set the connection method to Drop-File

Popis

int m_setdropfile ( resource conn, string directory )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

directory

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity