Forum und email
m_setip

m_setip

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_setip -- Set the connection method to IP

Popis

int m_setip ( resource conn, string host, int port )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

host

Its description

port

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity