Forum und email
m_setssl_cafile

m_setssl_cafile

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

m_setssl_cafile -- Set SSL CA (Certificate Authority) file for verification of server certificate

Popis

int m_setssl_cafile ( resource conn, string cafile )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

cafile

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity