Forum und email
m_setssl_files

m_setssl_files

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_setssl_files -- Set certificate key files and certificates if server requires client certificate verification

Popis

int m_setssl_files ( resource conn, string sslkeyfile, string sslcertfile )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

sslkeyfile

Its description

sslcertfile

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity