Forum und email
m_settimeout

m_settimeout

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_settimeout -- Set maximum transaction time (per trans)

Popis

int m_settimeout ( resource conn, int seconds )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

seconds

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity