Forum und email
m_sslcert_gen_hash

m_sslcert_gen_hash

(no version information, might be only in CVS)

m_sslcert_gen_hash -- Generate hash for SSL client certificate verification

Popis

string m_sslcert_gen_hash ( string filename )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

filename

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity