Forum und email
m_transactionssent

m_transactionssent

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_transactionssent -- Check to see if outgoing buffer is clear

Popis

int m_transactionssent ( resource conn )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity