Forum und email
m_transkeyval

m_transkeyval

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

m_transkeyval -- Add key/value pair to a transaction. Replaces deprecated transparam()

Popis

int m_transkeyval ( resource conn, int identifier, string key, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

identifier

Its description

key

Its description

value

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity