Forum und email
m_transnew

m_transnew

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5)

m_transnew -- Start a new transaction

Popis

int m_transnew ( resource conn )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

conn

An MCVE_CONN resource returned by m_initengine().

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity