Forum und email
ob_implicit_flush

ob_implicit_flush

(PHP 4, PHP 5)

ob_implicit_flush -- Vypnout/zapnout implicitní flush

Popis

void ob_implicit_flush ( [int flag] )

ob_implicit_flush() vypne nebo zapne implicitní flushování (pokud nedostane žádný flag, default je zapnout). Implicitní flushování způsobí flush po každém vygenerování výstupu, takže už nebudou potřeba explicitní volání flush().

Zapnutí implicitního flushování zruší bufferování výstupu, a aktuální obsah výstupních bufferů se odešle jako při volání ob_end_flush().

Viz také flush(), ob_start() a ob_end_flush().