Forum und email
parse_url

parse_url

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

parse_url -- Rozebrat URL a vrátit její komponenty

Popis

mixed parse_url ( string url [, int component] )

Tato funkce vrátí asociativní pole všech komponent URL přítomnych v url. Ty mohou být: "scheme", "host", "port", "user", "pass", "path", "query" a "fragment".