Forum und email
rawurldecode

rawurldecode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rawurldecode -- Dekódovat URL-kódovaný řetězec

Popis

string rawurldecode ( string str )

Vrátí řetězec, ve kterém sekvence znaku procent (%) následových dvěma šestnáctkovými číslicemi byly nahrazeny prostými znaky. Například řetězec

foo%20bar%40baz
dekóduje na
foo bar@baz
.

Viz také: rawurlencode(), urldecode(), urlencode().