Forum und email
urldecode

urldecode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

urldecode -- Dekódovat URL-kódovaný řetězec

Popis

string urldecode ( string str )

Dekóduje všechny %## kódy v daném řetězci. Vrátí dekódovaný řetězec.

Příklad 1. Příklad urldecode()

<?php
$a
= explode('&', $QUERY_STRING);
$i = 0;
while (
$i < count($a)) {
    
$b = split('=', $a[$i]);
    echo
'Hodnota parametru ', htmlspecialchars(urldecode($b[0])),
         
' je ', htmlspecialchars(urldecode($b[1])), "<br />\n";
    
$i++;
}
?>

Viz také urlencode(), rawurlencode() a rawurldecode().