Forum und email
radius_put_string

radius_put_string

(PECL)

radius_put_string -- Attaches a string attribute

Popis

bool radius_put_string ( resource radius_handle, int type, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. radius_put_string() example

<?php
if (!radius_put_string($res, RADIUS_USER_NAME, 'billy')) {
    echo
'RadiusError:' . radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>