Forum und email
runkit_method_redefine

runkit_method_redefine

(PECL)

runkit_method_redefine -- Dynamically changes the code of the given method

Popis

bool runkit_method_redefine ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] )

Poznámka: Tuto funkci nelze použít k manipulaci s aktuálně běžící metodou (nebo metodou v řetězu).

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

classname

The class in which to redefine the method

methodname

The name of the method to redefine

args

Comma-delimited list of arguments for the redefined method

code

The new code to be evaluated when methodname is called

flags

The redefined method can be RUNKIT_ACC_PUBLIC, RUNKIT_ACC_PROTECTED or RUNKIT_ACC_PRIVATE

Poznámka: This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. runkit_method_redefine() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// output Example::foo() (before redefine)
echo "Before: " . $e->foo();

// Redefine the 'foo' method
runkit_method_redefine(
    
'Example',
    
'foo',
    
'',
    
'return "bar!\n";',
    
RUNKIT_ACC_PUBLIC
);

// output Example::foo() (after redefine)
echo "After: " . $e->foo();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Before: foo!
After: bar!