Forum und email
runkit_function_redefine

runkit_function_redefine

(PECL)

runkit_function_redefine --  Replace a function definition with a new implementation

Popis

bool runkit_function_redefine ( string funcname, string arglist, string code )

Poznámka: Implicitně lze odstraňovat, přejmenovávat nebo modifikovat pouze uživatelské funkce. Pro možnost předefinovávat vnitřní funkce musíte povolit nastavení runkit.internal_override v systémovém konfiguračním souboru php.ini.

Seznam parametrů

funcname

Name of function to redefine

arglist

New list of arguments to be accepted by function

code

New code implementation

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. A runkit_function_redefine() example

<?php
function testme() {
  echo
"Original Testme Implementation\n";
}
testme();
runkit_function_redefine('testme','','echo "New Testme Implementation\n";');
testme();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Original Testme Implementation
New Testme Implementation