Forum und email
runkit_function_copy

runkit_function_copy

(PECL)

runkit_function_copy --  Copy a function to a new function name

Popis

bool runkit_function_copy ( string funcname, string targetname )

Seznam parametrů

funcname

Name of existing function

targetname

Name of new function to copy definition to

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. A runkit_function_copy() example

<?php
function original() {
  echo
"In a function\n";
}
runkit_function_copy('original','duplicate');
original();
duplicate();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

In a function
In a function