Forum und email
runkit_function_rename

runkit_function_rename

(PECL)

runkit_function_rename --  Change a function's name

Popis

bool runkit_function_rename ( string funcname, string newname )

Poznámka: Implicitně lze odstraňovat, přejmenovávat nebo modifikovat pouze uživatelské funkce. Pro možnost předefinovávat vnitřní funkce musíte povolit nastavení runkit.internal_override v systémovém konfiguračním souboru php.ini.

Seznam parametrů

funcname

Current function name

newname

New function name

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.