Forum und email
runkit_function_remove

runkit_function_remove

(PECL)

runkit_function_remove --  Remove a function definition

Popis

bool runkit_function_remove ( string funcname )

Poznámka: Implicitně lze odstraňovat, přejmenovávat nebo modifikovat pouze uživatelské funkce. Pro možnost předefinovávat vnitřní funkce musíte povolit nastavení runkit.internal_override v systémovém konfiguračním souboru php.ini.

Seznam parametrů

funcname

Name of function to be deleted

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.