Forum und email
runkit_function_add

runkit_function_add

(PECL)

runkit_function_add --  Add a new function, similar to create_function()

Popis

bool runkit_function_add ( string funcname, string arglist, string code )

Seznam parametrů

funcname

Name of function to be created

arglist

Comma separated argument list

code

Code making up the function

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. A runkit_function_add() example

<?php
runkit_function_add
('testme','$a,$b','echo "The value of a is $a\n"; echo "The value of b is $b\n";');
testme(1,2);
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

The value of a is 1
The value of b is 2