Forum und email
runkit_method_rename

runkit_method_rename

(PECL)

runkit_method_rename -- Dynamically changes the name of the given method

Popis

bool runkit_method_rename ( string classname, string methodname, string newname )

Poznámka: Tuto funkci nelze použít k manipulaci s aktuálně běžící metodou (nebo metodou v řetězu).

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

classname

The class in which to rename the method

methodname

The name of the method to rename

newname

The new name to give to the renamed method

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. runkit_method_rename() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
}

// Rename the 'foo' method to 'bar'
runkit_method_rename(
    
'Example',
    
'foo',
    
'bar'
);

// output renamed function
echo Example::bar();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

foo!