Forum und email
uniqid

uniqid

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

uniqid -- Generatuje unikátní id

Popis

string uniqid ( [string prefix [, bool more_entropy]] )

uniqid() vrací unikátní identifikátor založený na současném čase v mikrosekundách, opatřený prefixem. Prefix může být užitečný například pokud generujete identifikátory na několika serverech současně, které by mohly vygenerovat identifikátor ve stejnou mikrosekundu. Prefix může být až 114 znaků dlouhý.

Pokud je volitelný argument lcg TRUE, uniqid() přidá dodatečnou "kombinovanou LCG" entropii na konec své návratové hodnoty, což by mělo učinit výsledky ještě unikátnějšími.

Pokud je prefix prázdný, vrácený řetěec bude 13 znaků dlouhý. Pokud je lcg TRUE, bude dlouhý 23 znaků.

Poznámka: lcg argument je přístupný pouze v PHP 4 and PHP 3.0.13 a vyšších.

Pokud potřebujete unikátní identifikátor nebo symbol, a zamýšlíte předat tento symbol uživateli po síti (např. session cookies), doporučujeme použít něco jako

$token = md5 (uniqid ("")); // no random portion
$better_token = md5 (uniqid (rand())); // better, difficult to guess

Toto vytvoří 32znakový identifikátor (128bitové hexa číslo), které se extrémně težko předpovídá.