Forum und email
unpack

unpack

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

unpack -- Rozbalí data z binárního řetězce

Popis

array unpack ( string format, string data )

unpack() rozbalí data z binárního řetězce do pole podle format. Vrací pole obsahující rozbalené prvky binárního řetězce.

unpack() funguje trochu jinak než v Perlu, jelikož rozbalená data jsou uložena v asociativním poli. Toho dosáhnete tak, že vyjmenujete různé formátovací kódy a oddělíte je lomítkem /.

Příklad 1. unpack() format string

$array = unpack ("c2chars/nint", $binarydata);

Výsledné pole obsahuej položky "chars1", "chars2" and "int".

Vysvětlení formátovacích kódů viz také: pack()

Všimněte si, že PHP interně ukládá celočíselné hodnoty se znaménkem. Pokud rozbalíte velkou celočíselnou hodnotu bez znaménka a ta má stejnou velikost jako hodnoty interně ukládané PHP, výsledkem bude negativní číslo, i když bylo zadáno rozbalování bez znaménka.