Forum und email
usleep

usleep

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

usleep -- Odloží provedení v mikrosekundách

Popis

void usleep ( int micro_seconds )

Funkce usleep() odloží provedení skriptu o daný počet micro_seconds.

Viz také sleep().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows systémech.