Forum und email
wordwrap

wordwrap

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5)

wordwrap --  Zalámat řetězec na daný počet znaků pomocí break znaku

Popis

string wordwrap ( string str [, int width [, string break [, bool cut]]] )

Zaláme řetězec str na sloupci určeném (volitelným) argumentem break.

Pokud není zadán argument width nebo break, wordwrap() automaticky zaláme řádky řetězce na sloupci 75 znakem '\n' (konec řádku).

Pokud má argument cut hodnotu 1, řetězec se na určenou šířku zalomí vždy. Takže pokud máte slovo delší než je daná šířka, rozdělí se. (Viz druhý příklad.)

Poznámka: Argument cut byl přidán PHP 4.0.3.

Příklad 1. Ukázka wordwrap()

$text = "Rychlá hnědá liška přeskočila líného psa.";
$newtext = wordwrap( $text, 20 );

echo "$newtext\n";

Tato ukázka by zobrazila:

Rychlá hnědá liška
přeskočila líného psa.

Příklad 2. Ukázka wordwrap()

$text = "Velmi dlouhé slooooooooooovo.";
$newtext = wordwrap( $text, 8, "\n", 1);

echo "$newtext\n";

Tato ukázka by zobrazila:

Velmi
dlouhé
sloooooo
ooooovo.

Viz také: nl2br().