Forum und email
zip_close

zip_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

zip_close -- Close a ZIP file archive

Popis

void zip_close ( resource zip )

Closes the given ZIP file archive.

Seznam parametrů

zip

A ZIP file previously opened with zip_open().

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.