Forum und email
zip_entry_close

zip_entry_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL)

zip_entry_close -- Close a directory entry

Popis

bool zip_entry_close ( resource zip_entry )

Closes the specified directory entry.

Seznam parametrů

zip_entry

A directory entry previously opened zip_entry_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.