Forum und email
II. AUTORSKÁ PRÁVA

II. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva ke každému dílu krytému Open Publication License jsou vlastněna autorem (autory) nebo pověřenou osobou.