Forum und email
III. ROZSAH LICENCE

III. ROZSAH LICENCE

Následující podmínky platí pro všechny práce pod Open Publication License, není-li v dokumentu uvedeno jinak.

Pouhá agregace (sdružování) prací pod Open Publication License nebo jejich částí s jinými pracemi nebo programy na stejném médiu nevyvolá účinek této licence na tyto ostatní práce. Souborná práce musí obsahovat informaci o zahrnutí materiálu krytého Open Publication License a odpovídající informacu o autorských právech.

ODDĚLITELNOST. Není-li některá část této licence vynutitelná v některé jurisdikci, zbývající části licence zůstávají v platnosti.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY. Práce pod Open Publication License jsou licencovány a poskytovány "tak, jak jsou" bez jakékoli záruky, výslovné ani vyplývající, včetně, nikoli však pouze, vyplývajících záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti k určitému účelu, anebo záruky vyloučení zásahu do cizích práv.