Forum und email
IV. POŽADAVKY NA MODIFIKOVANÉ PRÁCE

IV. POŽADAVKY NA MODIFIKOVANÉ PRÁCE

Všechny modifikované verze dokumentů krytých touto licencí, včetně překladů, antologií, kompilací a částečných dokumnetů, musí splňovat následující požadavky:

  1. Modifikovaná verze musí být jako taková označena.

  2. Osoba provádějící modifikaci musí být identifikována a modifikace datována.

  3. Souhlas originálního autora a vydavatele (lze-li použít) musí být zajištěn v souladu s normálními akademickými citačními praktikami.

  4. Musí být identifikováno umístění originálního nemodifikovaného dokumentu.

  5. Jméno originálního autora (autorů) nelze použít ve vztahu k provedeným změnám v dokumentu (ve smyslu "souhlas autora s obsahem modifikace") bez svolení tohoto autora.