Forum und email
V. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

V. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

K požadavkům této licence je navíc vyžadaváno a vřele doporučováno pro redistributory:

  1. Šíříte-li práce kryté Open Publication License jako výtisky nebi CD-ROM, zašlete e-mailové oznámení autorům obsahu, který šíříte, alespoň 30 dní před uzavřením vašeho rukopisu nebo média, abyste dali autorům čas poskytnout aktualizované dokumenty. Toto oznámení by mělo popisovat modifikace dokumentu (pokud k nim došlo).

  2. Všechny podstatné modifikace (včetně mazání) je třeba jasně označit v dokumentu nebo popsat v příloze dokumentu.

  3. Konečně, i když to není pod touto licencí povinné, je vhodné nabídnout autorům zdarma kopii výtisku nebo CD-ROM s prací krytou Open Publication License.