Forum und email

Imagick::chopImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::chopImage — Removes a region of an image and trims

Description

bool Imagick::chopImage ( int $width , int $height , int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Removes a region of an image and collapses the image to occupy the removed portion.

Parameters

width

Width of the chopped area

height

Height of the chopped area

x

X origo of the chopped area

y

Y origo of the chopped area

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 Using Imagick::chopImage():

Example of using Imagick::chopImage

<?php
/* Create some objects */
$image = new Imagick();
$pixel = new ImagickPixel'gray' );

/* New image */
$image->newImage(400200$pixel);

/* Chop image */
$image->chopImage(20020000);

/* Give image a format */
$image->setImageFormat('png');

/* Output the image with headers */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>