Forum und email
cpdf_set_char_spacing

cpdf_set_char_spacing

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_char_spacing -- Sets character spacing

Opis

bool cpdf_set_char_spacing ( int pdf_document, float space )

Sets the spacing between characters.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

space

Distance between individual characters in a string.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.