Forum und email
cpdf_set_creator

cpdf_set_creator

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_creator -- Sets the creator field in the pdf document

Opis

bool cpdf_set_creator ( int pdf_document, string creator )

Sets the creator of a PDF document.

Parametry

pdf_document

Uchwyt dokumentu, zwrócony przez cpdf_open().

creator

The creator of the document

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.