Forum und email
virtual

virtual

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

virtual -- Wykonuje zapytanie do Apache'a

Opis

int virtual ( string nazwa_pliku )

virtual() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, która jest odpowiednikiem <!--#include virtual...--> w mod_include. Funkcja wywołuje wewnętrzne żądanie Apache'a. Przydaje się do dołączania (inkludowania) skryptów CGI lub plików .shtml, lub czegokolwiek innego, co jest przetwarzane przez serwer Apache. Zwróć uwagę przy skrypcie CGI, że musi on generować poprawne nagłówki CGI, przynajmniej nagłówek Content-type.

Zanim zostanie uruchomione wewnętrzne żądanie Apache'a, najpierw zostaną wysłane oczekujące na wysłanie nagłówki HTTP a następnie wszystkie bufory wyjścia zostaną opróżnione do przeglądarki.

Ostrzeżenie

Funkcja działa tylko jeśli PHP jest skompilowane w postaci modułu Apache, ponieważ używa API Apache do tworzenia pod żądań. Łańcuch zapytań (query string) może zostać przekazany do dołączanego pliku ale $_GET jest kopiowana ze skryptu rodzica i tylko $_SERVER['QUERY_STRING'] jest wypełniana przetwarzanym łańcuchem zapytań. Łańcuch zapytań może być przekazany tylko jeśli uzywasz Apache 2. Żądany plik nie zostanie wyszczególniony w dzienniku dostępu Apache.

Począwszy od PHP 4.0.6, można używać virtual() do dołączania plików PHP, jednak w typowych sytuacjach bardziej sprawdzają się funkcje include() lub require().

Notatka: Od PHP w wersji 4.3.3 możliwe jest użycie tej funkcji przy pracy w trybie modułu NSAPI serwera także w serwerach Netscape/iPlanet/SunONE.