Forum und email
require

require()

Instrukcja require() służy do wczytania i wykonania skryptu z określonego pliku.

require() wczytuje i wykonuje skrypt z podanego pliku. Szczegółowa informacja odnośnie tego, jak działa wczytywanie opisana jest w dokumentacji dla instrukcji include().

Instrukcje require() i include() są identyczne w każdym szczególe, z wyjątkiem obsługi błędów. W razie niepowodzenia, include() generuje ostrzeżenie (Warning), podczas gdy require() generuje błąd krytyczny (Fatal Error). Innymi słowy, instrukcji require() używa się do wczytywania plików, które są niezbędne do działania skryptu i w przypadku ich braku wykonywanie skryptu musi zostać przerwane. Instukcja include() nie zachowuje się w ten sposób. W jej przypadku, przy braku pliku wykonywanie skryptu będzie kontynuowane. Proszę również pamiętać o właściwym ustawieniu dyrektywy konfiguracyjnej include_path.

Przykład 16-2. Podstawowe przykłady użycia require()

<?php

require 'nagłówek.php';

require
$plik;

require (
'jakiś_plik.txt');

?>

Więcej przykładów w dokumentacji instrukcji include().

Notatka: Począwszy od PHP 4.0.2, zachowanie instrukcji jest następujące: require() będzie zawsze próbować odczytać plik docelowy, nawet jeśli linia w której ona się znajduje nigdy nie zostanie wykonana. Instrukcja warunkowa nie wpływa na działanie require(). Jednakże, jeśli linia, w której pojawia się require() nie zostaje wykonana, zawartość pliku wczytywanego też nie zostaje wykonana. Podobnie, instrukcje pętli nie wpływają na działanie require(). Chociaż kod zawarty w pliku docelowy wciąż jest podmiotem pętli, require() działa tylko raz.

Ostrzeżenie

PHP w wersji starszej niż 4.3.0, pracujące pod kontrolą systemów Windows, nie obsługują dostępu do zdalnych plików w tej funkcji, nawet jeśli opcja allow_url_fopen jest włączona.

Patrz także include(), require_once(), include_once(), eval(), file(), readfile(), virtual() i include_path.