Forum und email
vpopmail_set_user_quota

vpopmail_set_user_quota

(4.0.5 - 4.2.3 only, PECL)

vpopmail_set_user_quota -- Ustawia udział dyskowy dla wirtualnego użytkownika

Opis

bool vpopmail_set_user_quota ( string użytkownik, string domena, string udział_dyskowy )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.