Forum und email
w32api_deftype

w32api_deftype

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_deftype -- Defines a type for use with other w32api_functions

Opis

bool w32api_deftype ( string typename, string member1_type, string member1_name [, string ... [, string ...]] )

You need to call this function if you would like to define a type for a w32api call.

Parametry

typename

The name of the type.

member1_type

A member type can be a user defined type. All the type names are case sensitive. Built in type names should be provided in lowercase.

member1_name

The member name of member1_type.

...

...

This function takes 2n+1 arguments, where n is the number of members the type has. After that is the type of the member followed by the members name (in pairs).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.