Forum und email
w32api_init_dtype

w32api_init_dtype

(4.2.0 - 4.2.3 only)

w32api_init_dtype -- Creates an instance of the data type typename and fills it with the values passed

Opis

resource w32api_init_dtype ( string typename, mixed value [, mixed ...] )

This function creates an instance of the data type named typename, filling in the values of the data type.

Parametry

typename

The typename parameter is case sensitive.

value

You should give the values in the same order as you defined the data type with w32api_deftype().

...

Zwracane wartości

Returns a dynaparm resource.

Notatki

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.